PROFI CAGE

Vše pro profesionály

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana údajů


Zásady zpracování osobních údajů společnosti Torex cz s.r.o. – dle nařízen Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Společnost Torex cz s.r.o, se sídlem, 4.května 293, Vsetín 75501, IČ: 253 99 055 (dále jen „Torex") provádí zpracování

osobních údajů fyzických osob při výkonu své obchodní činnosti, zprostředkovatelské činnosti, poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám.

2. Torex v této souvislosti zpracovává osobní

údaje

a) svých zákazníků (tedy osob, u nichž na základě

obchodní činnosti Torex došlo

k uzavření smlouvy na některý z produktů, výrobků či služeb,

které Torex obchoduje);

b) svých potencionálních klientů (tedy osob, u nichž

byla vedena jednání o spolupráci, prodeji na některý z produktů, výrobků či služeb, které Torex v rámci své obchodní činnosti obchoduje, ukončena před

jejím uzavřením);

c) fyzických osob, jejichž osobní údaje Torex

poskytl sám klient/zákazník či potencionální klient/zákazník

v souvislosti s obchodní činností Torex.

3. V souvislosti s výkonem obchodní činnosti Torex může dojít ke zpracování

těchto kategorií osobních údajů:

a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní

údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné

identifikaci (zejména jméno, příjmení,

datum narození nebo rodné číslo, bydliště,

podpis, v případě podnikatelů také

IČO a DIČ);

b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující

kontakt s fyzickou osobou (zejména

kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová

adresa, datová schránka, bankovní

spojení);

c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně

přístupných rejstřících, seznamech

či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský

rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční

rejstřík atd.);

d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření

smluv/kupních smluv či pro přípravu návrhů smluv/kupních smluv

(v rozsahu vyžadovaném jednotlivými

Obchodními partnery)

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů

Klienta/zákazníka je v souladu s právní úpravou ochrany

osobních údajů, neboť jeho právním důvodem

je zpracování, které je:

a) nezbytné pro splnění smlouvy/kupní smlouvy, jejíž smluvní

stranou je fyzická osoba, pro přípravu

podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy

nebo pro přípravu návrhu smlouvy/návrhu kupní smlouvy, pro přijetí a vyřízení objednávky

5. Osobní údaje fyzických osob uvedených

v odst. 2. jsou předávány:

a) orgánům veřejné moci na základě jejich

zákonného zmocnění a v jeho rozsahu

(zejména orgány státní správy, soudy,

orgány činné v trestním řízení, orgány

dohledu atd.);

b) příslušnému Obchodnímu partnerovi,

v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování

a právnímu titulu zpracování;

c) smluvním partnerům Torex, jimiž jsou

subjekty, které Torex poskytují účetní,

daňové a právní služby a IT služby (softwarové

aplikace, webhosting, datová úložiště), dále pak přepravní společnosti

a jež splňují standardy ochrany osob

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených

v odst. 2. budou Torex zpracovávány po

dobu 10 kalendářních let od ukončení obchodní činnosti

Torex.

7. Právo Torex na zpracování poskytnutých

osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy

(z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

a nařízení Evropského Parlamentu a Rady

EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně

osobních údajů). Zpracovávané osobní údaje

je nezbytné uvést do smlouvy, návrhu smlouvy

a další dokumentace. V případě, že klient některé

osobní údaje neposkytne, může Torex nebo

Obchodní partner odmítnout zejména uzavřít kupní smlouvu

pro nedostatek zákonných informací.

8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo:

a) na přístup ke svým osobním údajům za

účelem zjištění rozsahu osobních údajů,

které Torex o fyzické osobě zpracovává;

b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných

Torex;

c) na omezení zpracování svých osobních

údajů ve vymezených případech;

d) právo na výmaz osobních údajů (právo být

zapomenut);

e) vznést námitku proti zpracování svých

osobních údajů v případě, že je zpracování

prováděno pro účely přímého marketingu.

Na základě písemně uplatněné námitky

Torex bez zbytečného odkladu přestane

osobní údaje klienta pro tento účel

zpracovávat.

f) právo na přenositelnost zpracovávaných

osobních údajů – právo získat své osobní

údaje, jež poskytl Torex pro účely splnění

smlouvy

g) podat proti zpracování svých osobních

údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních

údaje ČR, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info